BLINDE PLANEET

De loop van haar pistool bewoog geen haar. Kenneth stikte haast van machteloze ellende. ’Phil,’ dreigde hij vertwijfeld. ’ Als je dit waagt, zal ik er voor zorgen dat de krijgsraad je voor de rest van je leven graniet laat hakken op de maan! ’ Als antwoord haalde Phil de trekker over. Verlamd van afschuw staarde Kenneth naar De Lilioth. Ze stond nog ruim vier secon­den roerloos haar moordenaar aan te kijken. Toen zakte ze zon­der een kik te geven in elkaar. Met een woedende grom stortte Kenneth zich op de ander. Net toen zijn handen hem gingen bereiken, hoorde hij voor de twee­de keer de venijnige plof van het naaldpistool. Hij voelde een nijdige prik in de linkerschouder. Zijn handen kromden zich om enkele uitsteeeksels van de ander zijn ruimtepak. Verstijvend keek hij Phil stomverbaasd aan. ’Phil,’ zei hij hikkend. ’Hoe...’ ’ Sorry, ’ zei Phil onbewogen. Toen scheen er iets te ontploffen in het hoofd van Kenneth. De grond sprong hem tegemoet.

BLINDE PLANEET
Publisher
W. Soethoudt
Published in
1977
Pages
185
Format
23 x 16 x 2
Genre
Sciencfiction & fantasy
ISBN
Price
Order from