RING VAN VUUR

Een vreemd volk neemt Regis Lewmar gevangen en voert hem mee op een zeiltocht over een vlakte van ijs. Van zijn medegevangenen, wier lot een voorafspiegeling is van wat Regis staat te wachten, hoeft hij geen steun te verwachten. Zelfs al leert hij hun taal, ze begrijpen nooit waarover hij het heeft. Maar Regis begrijpt zichzelf evenmin: niets geeft hem enig houvast over zijn afkomst. Geleidelijk aan leert Regis de verschrikkelijke feiten kennen van de wereld waarin hij van het ene op het andere moment is beland en waarvan de bevolking voortdurend leeft met de angst voor het vuur. Een wereld die hem sterk doet denken aan die andere wereld, die hem af en toe vaag in de herinnering komt... Lang nadat Regis dankzij zijn vernuft aan zijn gevangenschap is ontsnapt en zich een vooraanstaande positie in de onbekende wereld heeft verworven, staat hij voor de keus het eeuwig door vuur opgejaagde volk te bevrijden. Daartoe zal hij het moeten opnemen tegen de drie prinsen, die eeuwenlang verdeeldheid hebben gezaaid en oorlogen hebben uitgelokt. En tevens zal hij dan voor altijd afscheid moeten nemen van die andere, oude wereld, waarnaar hij wanhopig begint terug te verlangen...

RING VAN VUUR
Publisher
Het Spectrum
Published in
1996
Pages
312
Format
20 x 12 x 2
Genre
Sciencfiction & fantasy
ISBN
90 274 4614 8
Price
Order from