TV senario

TV scenario

Dutch dramatist and producer Andreé de Vente made an adaptation for a tv series of John Vermeulens novel DE TUIN DER LUSTEN (= The Garden of Earthly Delights= Der Garten der Lüste).