HET IJZEREN KASTEEL

Stel je voor dat er ergens een Magische Brug zou bestaan, een onzichtbare, ontastbare Brug, noem het maar een opening in de ruimte-tijd verbinding om het een beetje prozaïsch te houden, waardoor je zo in een andere wereld zou kunnen stappen. Je loopt over een verlaten bospad en opeens, zonder dat je iets gevoeld hebt, ben je terecht gekomen in een vreemde, avon­tuurlijke en gevaarlijke wereld waar andere natuurwetten gel­den en waar de goeden en de slechten elkaar nog bekampen met de degen. Een wereld waar witte en zwarte magie echt werkt, waar bizarre schepsels leven en waar sommige dieren de gedachten van mensen kunnen lezen. Rod Velsen, achttien jaar, student, en met zeilen en schermen als voornaamste hobby’s, gaat over zo’n Brug. Dit gebeurt niet bij toeval. Hij wordt namelijk gehaald door zijn dubbelganger, Erik Velsen, die uit die vreemde wereld gekomen is. Erik heeft de hulp nodig van Rod. Eriks natuurlijke vader is een rijk en machtig man die, omwille van de zeden en gebruiken in zijn land, zijn zoon en diens moeder verstoten heeft omdat de moeder tot de laagste kaste behoorde. Maar hij heeft wel in het geheim een oorkonde opgesteld waardoor op de dag van zijn dood de helft van al zijn bezittingen naar Erik zal gaan. De enige voorwaarde is dat Erik aan zijn sterfbed zal moeten verschijnen. Het document werd met een bezwering verborgen zodat het pas aan het licht zou komen als de opsteller de dood zou voelen naderen. Als het dan zo ver is, wordt Erik echter de toegang tot zijn stervende vader ontzegd door zijn halfzuster Priscilla die een ware heks blijkt te zijn en die de hele omgeving van haar vaders landgoed in haar macht heeft. Erik roept de hulp in van een magiër, Ianothan met de zestien vingers, en deze wijst hem hoe hij de Brug kan gebruiken om de steun te gaan vragen van Rod Velsen, omdat deze laatste immuun zou zijn voor de hekserijen van Priscilla. En zo begint voor Rod Velsen een verbijsterend avontuur, wonderbaarlijker dan de meest stoutmoedige dromen en... nachtmerries.

HET IJZEREN KASTEEL
Publisher
De Dageraad
Published in
1985
Pages
126
Format
20,5 x 13,5 x 1,5
Genre
Sciencfiction & fantasy
ISBN
90 637 1134 4
Price
Order from